Planerat it-underhåll leder till störningar i e-tjänster, webbplatser och molntjänster i helgen

Fredag och lördag den 13-14 maj kan det bli störningar, helt eller delvis, på datasystem och internettjänster som du är van att använda vid kontakten med Växjö kommun.

Stäng meddelande

Att vara anonym

När du kontaktar Växjö kommun har du alltid rätt att vara anonym och du behöver inte uppge ditt namn, oavsett vad ditt ärende gäller eller hur du kontaktar oss.

Men det är viktigt att du känner till att vi inte alltid kan utreda vissa typer av frågor eller klagomål om vi inte vet vem du är eller vilken plats ärendet gäller.

Du bör undvika att presentera dig med namn om du vill vara anonym. Vi noterar inte ditt namn eller dina kontaktuppgifter om du vill vara anonym. Därmed kan vi inte göra några återkopplingar till dig om ditt ärende.

Vi har nummerpresentatör, men vi noterar inte ditt telefonnummer om du inte vill.

Om du trycker #31# innan du slår numret till oss så syns inte det nummer du ringer ifrån. Du kan även vara anonym när du kontaktar oss skriftligt men bara om ditt namn inte finns med i brevet.

Alla handlingar som kommer in till oss är offentliga och kan lämnas ut. Om du skickar skriftlig information till oss där ditt namn och dina kontaktuppgifter finns med så är det alltså offentligt och då kan du inte begära att få vara anonym. När du skickar e-post är avsändaradressen också en offentlig uppgift även om du inte skriver under med namn.

Senast uppdaterad: 18 november 2021