Resultat av kontaktcenters service

Du som ringer till Växjö kommuns kontaktcenter kan bli uppringd efteråt för att svara på frågor om servicen som gavs. Syftet med denna undersökning är att Växjö kommun får veta hur kommunens service upplevs och hur vi kan förbättra verksamheten. Här redovisas resultaten från undersökningen.

I tabellen visas resultaten från enkäten om invånarnöjdheten kring kontaktcenters kundservice. Resultat visas från år 2020 och 2021.

Tabell över invånarnöjdheten 2020 och 2021

Kategori

2020

2021

Differens

Engagemang

85,4

86,9

+1,5

Enkelhet

72,9

75,2

+2,2

Generell nöjdhet

81,1

82,8

+1,7

Kunskap

80,4

82,7

+2,3

Svarstid

77,9

80,6

+2,7

Uppklarning

73,7

74,6

+0,9

Förklaring till kategori

 • Engagemang
  Sätt betyg på hur du upplevde kommunvägledarens service och engagemang i samtalet
 • Enkelhet
  Sätt betyg på hur enkelt vi gjorde det för dig att lösa ditt ärende
 • Generell nöjdhet
  Sätt betyg på hur nöjd du är med samtalet som helhet
 • Kunskap
  Sätt betyg på din uppfattning om kommunvägledarens kunskap
 • Svarstid
  Sätt betyg på hur snabbt du kom fram till en kommunvägledare
 • Uppklarning
  Sätt betyg på i vilken utsträckning du fick svar på din fråga och ditt ärende löst
Betygskala

Betyg

Index

5

100

4

75

3

50

2

25

1

0

Skriv ut
Senast uppdaterad: 12 januari 2022
Politik och demokrati