Fakta Växjö kommun

Här hittar du Växjö kommun i siffror och lite kort information om vår historia.

 • I Växjö kommun bor 95 671 invånare (SCB 2021-09-30) 
 • Bostadsproduktionen har under perioden 2015-2019 legat på i snitt cirka 770 nya bostäder per år 
 • I kommunen förvärvsarbetar totalt 44 801 personer (SCB, dagbefolkning 16-64 år), varav:
  • 17 223 personer är sysselsatta i offentlig sektor
  • 25 633 personer är sysselsatta i Växjös näringsliv
  • 1 945 personer sysselsätts i övriga organisationer
 • Största arbetsgivarna är Växjö kommun med cirka 7 000 anställda följt av Region Kronoberg.
 • I Växjö kommun finns 11 tätorter. Växjö stad är störst och har 70 500 invånare. Rottne är den näst största tätorten med 2 400 invånare (2019)
 • År 2018 röstade 86,6 procent av de röstberättigade i kommunvalet och 89,3 procent till riksdagsvalet 
 • Växjö kommuns landareal är 1 914 km2. Befolkningstätheten är 57 invånare/km2 (2020).
 • I kommunen finns 250 sjöar.

Växjös historia

I slutet av vikingatiden på 1000-talet kom, enligt legenden, den engelske missionären Sigfrid som den förste kristne budbäraren till hednalandet Sverige och Växjö. Han byggde stadens första kyrka som på 1170-talet ersattes av en stenkyrka, ursprunget till dagens domkyrka. Staden har lång tradition som skolstad, residensstad och stiftsstad.

 • 1170 blev Växjö även biskopssäte.
 • 1342 fick Växjö sina stadsrättigheter av kung Magnus Eriksson.
 • 1634 blev Växjö residensstad.
 • Växjö har brunnit ett flertal gånger. Den största branden var 1658 och den senaste 1843.
 • 1623-1997 hade Växjö ett regemente.
 • 1999 blev Växjö universitetsstad.
Senast uppdaterad: 9 december 2021