Fakta Växjö kommun

Här hittar du Växjö kommun i siffror och lite kort information om vår historia.

 • I Växjö bor 97 137 invånare (2022), vilket gör kommunen till den 21 största i Sverige sett till invånarantal
 • Bostadsproduktionen har under perioden 2017-2021 legat på i snitt 890 nya bostäder per år
 • I kommunen sysselsätts cirka 44 330 personer och cirka 3 300 personer står som arbetslösa (SCB, Befolkningens arbetsmarknadsstatus, 16-64 år) vilket ger ett arbetskraftsdeltagande på drygt 81 procent och en sysselsättningsgrad på 75,5 procent
 • Största arbetsgivarna är Växjö kommun med cirka 7 430 anställda (i förvaltningar och helägda bolag) följt av Region Kronoberg.
 • I Växjö kommun finns 12 tätorter. Växjö stad är störst och har drygt 72 200 invånare. Rottne är den näst största tätorten med 2 400 invånare (2021)
 • År 2022 röstade 82,8 procent av de röstberättigade i kommunvalet och 85,4 procent till riksdagsvalet
 • Växjö kommuns landareal är 1 914 km2. Befolkningstätheten är 57 invånare/km2 (2020).
 • I kommunen finns 250 sjöar.

Växjös historia

I slutet av vikingatiden på 1000-talet kom, enligt legenden, den engelske missionären Sigfrid som den förste kristne budbäraren till hednalandet Sverige och Växjö. Han byggde stadens första kyrka som på 1170-talet ersattes av en stenkyrka, ursprunget till dagens domkyrka. Staden har lång tradition som skolstad, residensstad och stiftsstad.

 • 1170 blev Växjö även biskopssäte.
 • 1342 fick Växjö sina stadsrättigheter av kung Magnus Eriksson.
 • 1634 blev Växjö residensstad.
 • Växjö har brunnit ett flertal gånger. Den största branden var 1658 och den senaste 1843.
 • 1623-1997 hade Växjö ett regemente.
 • 1999 blev Växjö universitetsstad.
Senast uppdaterad: 8 januari 2024