Kartor

Här är en sammanställning av de kartor och kartfunktioner som finns på Växjö kommuns webbplats.

Växjökartan - samlade kartor Länk till annan webbplats.
Här finns kartor för alla möjliga områden. Exempelvis för gymnasieskolor, aktuella detaljplaner och planerad byggnation men även kartor över Växjö från 1800-talet och framåt.

Motionsspår hittar du i Naturkartan Växjö Länk till annan webbplats., som finns som responsiv webbplats och app till smart mobiltelefon.

Bullerkarta , 14 MB, öppnas i nytt fönster.
Vill du se en övergripande bild över trafikbullernivåerna i Växjö tätort använder du bullerkartan.

Cykelkarta
, 2 MB, öppnas i nytt fönster.
Cykelkarta över Växjö stad, som pdf-fil. Det mesta av detta går även att hitta i Naturkartan Växjö Länk till annan webbplats., som finns som responsiv webbplats och app till smart mobiltelefon.

Gång- och cykelstråket - Växjö Runt 
, 980 kB, öppnas i nytt fönster.
42 km uppmärkt gång- och cykelstråk runt hela Växjö stad, pdf-fil. Detta går även att hitta i Naturkartan Växjö Länk till annan webbplats., som finns som responsiv webbplats och app till smart mobiltelefon.

Historiska kartor
Äldre kartor över Växjö med omgivningar. En del av dessa kartor finns tillgängliga på vår webbplats.

The Växjö Runt (engelsk version)
, 875 kB, öppnas i nytt fönster.
Walking and cycling trail, app. 42 km 

Tomter - lediga tomter Länk till annan webbplats.
Karta med information om tomter som säljs av Växjö kommun

Senast uppdaterad: 31 mars 2023