Delägda bolag

Växjö kommun är delägare i ett antal aktiebolag.

På sidorna om respektive bolag hittar du en beskrivning av bolaget och länk till bolagets webbplats.

Huseby bruk

Kulturparken Småland

Regionteatern Småland-Blekinge

Smalad Airport

Wexnet

Senast uppdaterad: 30 juni 2022