Eldningsförbud i Kronobergs län

Eldningsförbud gäller i hela Kronobergs län från klockan 10.00 lördag den 30 maj och tills vidare. Currently there is a fire ban throughout Kronoberg County.

Stäng meddelande

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen leder och samordnar kommunens verksamhet, samt ansvarar för kommunens utveckling och ekonomiska ställning. Kommunstyrelsen förbereder ärenden inför kommunfullmäktige och ansvarar för att fullmäktiges beslut genomförs.

Kommunstyrelsens sammanträden är öppna för allmänheten. Ärenden som gäller myndighetsutövning är dock inte offentliga och åhörare får lämna sammanträdet när dessa ska behandlas.

Kommunstyrelsen utses av kommunfullmäktige. Den består av 15 ledamöter och 15 ersättare som sammanträder en gång i månaden. Kommunstyrelsen har tre utskott; arbetsutskottet, hållbarhetsutskottet och organisations- och personalutskottet.

Presidium

Ordförande
Anna Tenje (M)
Telefon: 0470-433 84 eller 070-983 44 16
E-post: anna.tenje@vaxjo.se

Projekt: Pressbilder PolitikerBeskrivning: Porträttbild på Eva Johansson (C)

1:a vice ordförande
Eva Johansson (C)
Telefon: 0470-412 12
E-post: eva.johansson6@vaxjo.se

Projekt: Pressbilder PolitikerBeskrivning: Porträttbild på Malin Lauber (S)

2:a vice ordförande
Malin Lauber (S)
Telefon: 0470-433 81 eller 073-368 72 31
E-post: malin.lauber@vaxjo.se

Kontaktuppgifter

Telefon: 0470-410 00
E-post: kommunstyrelsen@vaxjo.se
Postadress Växjö kommun, Kommunstyrelsen, Box 1222, 351 12 Växjö

Skriv ut
Senast uppdaterad: 20 november 2019
Politik och demokrati