Protokoll, föredragningslista och kallelse

Kommunfullmäktiges sammanträden är offentliga. Allmänheten är välkommen.

Kallelsen till nästa sammanträde hittar du under rubriken Relaterade dokument cirka en vecka före sammanträdet.

Det senaste årets protokoll hittar du under rubriken Relaterade dokument. Vill du ta del av äldre protokoll kontakta kansliavdelningen på telefon 0470-79 66 02 eller via e-post kommunstyrelsen@vaxjo.se.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 25 september 2020
Politik och demokrati