Politiska ansvarsområden inom kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen har utsett ansvariga politiker för ett antal områden. De ansvariga politikerna sitter som ledamöter eller ersättare i kommunstyrelsens arbetsutskott.

Varje område har minst två ansvariga politiker, en från majoriteten och en från oppositionen. Deras uppdrag är att med stöd av tjänstepersoner bevaka utvecklingen och ta initiativ på respektive bevakningsområde.

Brottsförebyggande råd

Kommunstyrelsens presidium, det vill säga Anna Tenje (M), Andreas Olsson (C) och Malin Lauber (S).

Digitalisering

Oliver Rosengren (M) och Malin Lauber (S).

Infrastruktur

Catharina Winberg (M) och Tony Lundstedt (S) ska bevaka och följa frågor kring övergripande, regional, nationell och internationell infrastruktur. Både fysisk och digital infrastuktur. Delta i dialog och samtal med trafikverket och Region Kronoberg. Hög prioritet på arbetet med höghasighetsbanan. (Stambanan.com och Pågatåg Nordost).

Landsbygdsutveckling

Kommunstyrelsens presidium, det vill säga Anna Tenje (M), Andreas Olsson (C) och Malin Lauber (S) ska vara kommunens länk ut till samhällsföreningar, landsbygdsråd, bygdegårdar samt övriga delar i civilsamhället på landsbygden för att tillvarata och uppmuntra alla goda krafter och idéer som bridrar till en positiv och levande landsbygd och en fortsatt utveckling av Växjö kommun.

Samverkansråd

Ingår i kommunstyrelsens hållbarhetsutskotts ansvarsområde. Gunnar Nordmark (L), Rose-Marie Holmqvist (S) och Magnus Wåhlin (MP).

Universitetsråd

Kommunstyrelsens presidium, det vill säga Anna Tenje (M), Andreas Olsson (C) och Malin Lauber (S).

Senast uppdaterad: 18 november 2021