Kultur- och fritidsnämnden

Kultur-och fritidsnämnden är Växjö kommuns organ för kultur- och fritidsfrågor exklusive Växjö kommuns fritidsgårdsverksamhet. Kultur- och fritidsnämnden ska följa utvecklingen inom sitt verksamhetsområde och ta nödvändiga initiativ för utveckling och förbättring av verksamheten.

Kultur- och fritidsnämnden har 15 ledamöter och 15 ersättare, som alla utses av kommunfullmäktige.

Presidium

Projekt: Pressbilder PolitikerBeskrivning: Porträttbild på Martina Forsberg (S)

Ordförande

Martina Forsberg (S)
Telefon: 070-886 99 57
E-post: martina.forsberg@vaxjo.se

1:a vice ordförande

Frida Sandstedt (V)
Telefon:
E-post: frida.sandstedt@vaxjo.se

2:a vice ordförande

Michael Färdig (L)
Telefon:
E-post: michael.fardig@vaxjo.se

Projekt: Pressbilder TjänstepersonBeskrivning: Porträttbild Tomas Ekelius

Förvaltningschef

Thomas Ekelius, förvaltningschef
Telefon: 0470-419 84 eller 073-336 06 22
E-post: thomas.ekelius@vaxjo.se

Kontaktuppgifter

Telefon: 0470-410 00
E-post: kultur-fritidsnamnden@vaxjo.se
Postadress: Växjö kommun, kultur-och fritidsförvaltningen, Box 1222, 351 12 Växjö
Besöksadress: Norra Järnvägsgatan 7, Växjö

Kontaktuppgifter till alla ledamöter i kultur-och fritidsnämnden. Länk till annan webbplats.

Sök i diariet

I diariet kan du söka efter dokument som registrerats efter den 1 januari 2018.

Senast uppdaterad: 23 januari 2023