Kultur- och fritidsnämnden

Kultur-och fritidsnämnden är Växjö kommuns organ för kultur- och fritidsfrågor exklusive Växjö kommuns fritidsgårdsverksamhet. Kultur- och fritidsnämnden ska följa utvecklingen inom sitt verksamhetsområde och ta nödvändiga initiativ för utveckling och förbättring av verksamheten.

Kultur- och fritidsnämnden har femton ledamöter och femton ersättare, som alla utses av kommunfullmäktige.

Kontaktuppgifter

Telefon: 0470-410 00
E-post: kultur-fritidsnamnden@vaxjo.se
Fax: 0470-79 69 66
Postadress: Växjö kommun, Kultur- och fritidsförvaltningen, Box 1222, 351 12 Växjö

Ordförande

Jon Malmqvist (KD)

Vice ordförande

Lena Wibroe (M)

2:e vice ordförande

Otto Lindlöf (S)

Förvaltningschef

Thomas Ekelius, förvaltningschef

Sök kontaktuppgifter till ledamöter i kultur- och fritidsnämndenlänk till annan webbplats

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 17 april 2019
Politik och demokrati