Tekniska nämnden

Tekniska nämnden ansvarar för gator, vägar, trafik, parkering, naturvård, skogar, parker, renhållning, avfallsfrågor, försörjning med vatten- och avlopp, sjöreglering och vattenkraftverk samt trafiksäkerhetsbefrämjande åtgärder. Nämndens uppgifter utförs av tekniska förvaltningen.

Tekniska nämnden består av femton ledamöter med femton ersättare, som alla väljs av kommunfullmäktige.

Kontaktuppgifter

Telefon: 0470-410 00
E-post: tekniskanamnden@vaxjo.se 
Besöksadress: Västra Esplanaden 18, Växjö
Postadress: Växjö kommun, Tekniska nämnden, Box 1222, 351 12 Växjö

Ordförande

Sofia Stynsberg (M)

Vice ordförande

Cheryl Jones Fur (MP)

2:e vice ordförande

Martin Edberg (S)

Förvaltningschef

Maria Sundell Isling

Sök kontaktuppgifter till ledamöter i tekniska nämndenlänk till annan webbplats

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 28 mars 2019
Politik och demokrati