Bo Tryggt - visning av tekniska och digitala hjälpmedel

Besök den inspirerande visningsmiljön Bo Tryggt. Här kan du få prova på och ställa frågor om traditionella, tekniska och digitala lösningar som kan göra din vardag lättare.

Vi vill att du ska känna dig trygg och självständig i ditt hem även när du blir äldre eller har en funktionsnedsättning. En viss trygghetskänsla kan du få genom att använda olika hjälpmedel eller installera tekniska och digitala lösningar i ditt hem.

Exempel på hjälpmedel och teknik

Vi har samlat ihop det mesta som finns på marknaden. På så sätt kan du få en överblick av vilka hjälpmedel som finns. Vi visar till exempel:

  • Hjälpmedel för dusch och toalett för att minska fallrisk.
  • Redskap och hjälpmedel i köket för att underlätta vardagen.
  • E-tillsyn via en trygghetskamera där hemtjänsten kan se till dig på natten utan risk för att väcka eller kanske oroa dig som sover.
  • Ett ledljus som tänds när man lämnar sängen nattetid för att minska risken för fallolyckor.

Vi informerar om vilka av hjälpmedlen som du själv kan köpa på den öppna marknaden och vilka du kan få utskrivna efter bedömning.

Fler saker som kan underlätta din vardag

Förutom tekniska och traditionella hjälpmedel finns det andra saker som kan underlätta din vardag. Några av dem som du kan få information om i Bo Tryggt är:

  • Handla på nätet – hur fungerar det och vad behöver jag?
  • Hur fungerar en enklare smartphone?
  • Hur kan jag enkelt tända och släcka mina lampor?
  • Hur fungerar ett elektroniskt dörröga?
  • Säkerhet i hemmet – vad bör jag tänka på?

Boka en visningstid!

Om du vill komma till Bo Tryggt kontaktar du Växjö kommuns kontaktcenter, telefon 0470-410 00 eller e-post info@vaxjo.se. Ni bokar tillsammans en tid som passar er. Visningen brukar ta en timme.

Under visningen får du prova de hjälpmedel som finns och se olika tekniska möjligheter som kan underlätta din vardag.

Senast uppdaterad: 22 juli 2024