Boende för personer med funktionsnedsättning

Det finns olika former av boenden för dig som har en funktionsnedsättning.  

Bostad med särskild service för vuxna

Du som på grund av din funktionsnedsättning inte klarar av att bo med stöd och hjälp i egen bostad kan få hjälp med bostad med särskild service.

Bostad med särskild service finns i form av gruppbostad och servicebostad. I dessa båda boendeformer ingår omvårdnad, stöd- och service utifrån dina individuella behov. Det ingår också fritids- och kulturaktiviteter i närmiljön.

Gruppbostad

Är till för dig med omfattande tillsyns- och omvårdnadsbehov. Här finns personal som kan hjälpa dig under hela dygnet. I en gruppbostad finns det cirka 5 till 6 lägenheter och ett gemensamhetsutrymme för social samvaro.

Servicebostad

Är till för dig som är i behov av viss tillsyn och omvårdnad, men som ändå klarar mycket själv. En fast personalgrupp har till uppgift att komma och hjälpa dig i din lägenhet. Ett större antal lägenheter ligger samlade i samma hus eller i kringliggande hus. Alla har tillgång till ett närliggande gemensamhetsutrymme för social samvaro.

Avgifter och kostnader

Du betalar inte för den service och omvårdnad du får. Du får ett eget hyreskontrakt på din lägenhet och betalar hyra till hyresvärden. Du möblerar lägenheten med egna möbler och skaffar själv en hemförsäkring. Du betalar för din mat och dina personliga utgifter.

Annan särskilt anpassad bostad

Den här boendeformen är till för dig som behöver en bostad med viss grundanpassning utifrån din funktionsnedsättning. Omvårdnad, stöd eller service ingår inte i denna boendeform. Ditt behov av stöd får du till exempel genom personlig assistans. Detta får du ansöka om separat.

Avgifter och kostnader

Du får ett eget hyreskontrakt på din lägenhet och betalar hyra till hyresvärden. Du möblerar lägenheten med egna möbler och skaffar själv en hemförsäkring.
Du betalar för din mat och dina personliga utgifter.

Bostad med särskild service för barn och ungdom

Insatsen är till för barn- och ungdomar som tillhör LSS personkrets, Lss, alltså Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, (se länk om lagen LSS).

Barn som trots olika stödåtgärder inte kan bo hos sina föräldrar på grund av sin funktionsnedsättning eller på grund av skolgång på annan ort, kan ha rätt till en bostad med särskild service för barn och ungdom. Föräldraansvaret kvarstår vilket medför att föräldrarna ska vara delaktiga i det som rör barnet.
I insatsen ingår omvårdnad, stöd- och service utifrån individuella behov. Det ingår också fritids- och kulturaktiviteter i närmiljön. En bostad med särskild service för barn och ungdom ska fungera så hemlikt som möjligt.

Avgifter och kostnader

Föräldrar är skyldiga att i skälig utsträckning bidra till kommunens kostnader när ett barn under 18 år får vård i ett annat hem än det egna. Kommunen får i sådana fall erhålla underhållsbidrag för barnet.
Det högsta belopp som kommunen kan kräva får inte vara högre än vad som motsvarar det högsta underhållsstödet per förälder.
När barnet fyller 18 år upphör föräldrarnas skyldighet att bidra till kommunens kostnader. Istället kan kommunen ta ut skäliga avgifter av de ungdomar som har hel aktivitetsersättning eller annan inkomst av motsvarande storlek. Finns inga inkomster får ingen avgift tas ut.

Konsumentverkets beräkning av vad ungdomar med egen inkomst ska betala hemma, ligger till grund för avgiftsuttaget.

Särskilt boende

Insatsen riktar sig främst till dig som inte tillhör LSS-personkrets och som på grund av din funktionsnedsättning inte klarar av att bo med stöd och hjälp i egen bostad. Se länken under rubriken Relaterade länkar om socialtjänstlagen, SoL.
I ett särskilt boende finns tillgång till personal. Här finns gemensamma lokaler med möjlighet till samvaro och aktiviteter.
Du får ett eget hyreskontrakt på din lägenhet. Du möblerar lägenheten med egna möbler och skaffar själv en hemförsäkring.

Avgifter och kostnader

Du betalar hyra för bostaden till bostadsbolaget och en avgift för mat, hygienartiklar och sänglinne till kommunen. Utöver detta tillkommer en avgift för den hjälp du får på boendet. Hur stor den avgiften blir beror på inkomst och hur mycket hjälp du behöver. Du får ett beslut som talar om vad din avgift blir. Beslutet kan överklagas.

Bostadstillägg

Om kostnaden för ditt boende är större än vad du klarar av att betala, kan du ansöka om bidrag. Det kallas för bostadstillägg. Beroende på hur gammal du är, är det Pensionsmyndigheten eller Försäkringskassan som beslutar om och betalar ut bostadstillägg.

Om du är över 65 år

Du som är över 65 år ansöker om bostadstillägg hos Pensionsmyndigheten.

Mer information om hur du ansöker på Pensionsmyndighetens webbplats Länk till annan webbplats.

Om du är under 65 år

Du som är under 65 år ansöker om bostadstillägg hos Försäkringskassan.  

Mer information om hur du ansöker på Försäkringskassans webbplats Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad: 5 juni 2023