Barn- och fritidsprogrammet

Barn- och fritidsprogrammet är ett yrkesprogram för dig som tänker dig en framtid där du arbetar med människors lärande och utveckling i olika åldrar. Exempel på yrkesroller programmet riktar sig mot är förskola, fritidsverksamhet eller det sociala yrkesområdet, så som väktare eller elevassistent. Du får möjlighet att uppnå grundläggande högskolebehörighet inom programmets ram.

YouTube Visningbild

Barn- och fritidsprogrammet ger dig kunskap och en fördjupad förståelse för människors agerande i olika situationer. Du får kunskap om människors socialisation och samspel. Samverkan, samarbete och kommunikation är viktiga begrepp i utbildningen.

Arbetsplatsförlagt lärande (APL) knyter ihop teori och praktik och omfattar minst 15 veckor av utbildningstiden. Under din praktik kommer du att träffa människor i olika åldrar. Mer information finns på barn- och fritidsprogrammets APL-webbplats.

För att underlätta studierna får du låna en dator under utbildningstiden.

Programmet har en skolförlagd inriktning, pedagogiskt och socialt arbete. Dessutom finns det möjlighet att läsa programmet som lärlingsförlagd utbildning. 

Inriktningar

Pedagogiskt och socialt arbete

För dig som har intresse av att arbeta med yngre barn eller människor med olika svårigheter, eller som har intresse av sociala processer och förhållanden inom socialpolitiska områden. Du lär dig dels pedagogiska arbetsformer för att stärka människors utveckling och lärande, men också att analysera och reflektera över människors olika levnadsvillkor och deras möjligheter att utvecklas. Du lär dig också att organisera och leda grupper inom barn- och fritidsverksamhet, samt problemlösning och handlingsberedskap. Efter gymnasiet kan du söka jobb som barnskötare inom förskoleverksamhet eller elevassistent inom skolverksamhet. Du kan också arbeta med personer med funktionsnedsättning inom omsorgen.

Framtid

Du kan efter utbildningen bland annat arbeta som:

 • Barnskötare inom förskoleverksamhet
 • Elevassistent inom skolverksamhet
 • Arbete inom fritidsverksamhet
 • Arbete med funktionshindrade inom omsorgsverksamhet

Du kan också lägga till kurser för att få behörighet att läsa vidare på universitet eller högskola.

Lärling

Inriktningen för dig som är intresserad av mer praktik.

Du kan söka lärling inom den pedagogiska inriktningen. Det innebär att du gör hälften av din utbildning ute på en praktikplats. Två dagar i veckan har du teoretisk undervisning på skolan tillsammans med BF-klassen och tre dagar i veckan har du praktik på en arbetsplats. Du söker direkt till BF – lärling med egen studievägskod.

Framtid

Du kan efter utbildningen bland annat arbeta som:

 • Barnskötare inom förskoleverksamhet
 • Elevassistent inom skolverksamhet
 • Arbete inom fritidsverksamhet

Socialt arbete (erbjuds ej från och med läsåret 21/22)

Inriktningen för dig som har intresse av socialt arbete.

Du får kunskaper om att möta och arbeta med människor, demokratisk värdegrund och mänskliga rättigheter och förutsättningar. Utbildningen inriktar sig mot bevakningsområdet eller funktionshinderområdet samt problemlösning och handlingsberedskap i olika situationer.

Framtid

Inriktningen förbereder dig för arbete som:

 • Väktare
 • Humanitärt arbete

Du kan också lägga till kurser för att få behörighet att läsa vidare på universitet eller högskola.

YouTube Visningbild

Kontakter

 • Teknikum

  0470-419 00

  teknikum@vaxjo.se

  Besöksadress

  Besöksadress

  Gamla Norrvägen 6-8, Växjö

  Postadress

  Postadress

  Växjö kommun

  Teknikum

  Gamla Norrvägen 6-8

  352 43 Växjö

Senast uppdaterad: 21 november 2023