Introduktionsprogram

Har du inte de betyg som behövs för att få studera det du vill? På introduktionsprogrammen kan du läsa upp dina betyg för att få behörighet till det program som du vill gå. Du kan också lära dig mer om arbetslivet för att bestämma dig för vad du vill göra eller utveckla dina kunskaper i svenska. 

YouTube Visningbild

På introduktionsprogrammen möter du engagerad och välutbildad personal som arbetar tillsammans med dig för att du ska kunna förverkliga dina mål.

Det finns tre introduktionsprogram på Teknikum:

Introduktionsprogrammen leder inte till någon examen men du får ett studieintyg som visar vilka kurser du klarat av.

Vilket av programmen som passar dig beror på dina mål och förutsättningar. Prata med din studievägledare på grundskolan eller kontakta vår studie-och yrkesvägledare på Teknikum.

Kontakter

Senast uppdaterad: 7 februari 2023