VVS- och fastighetsprogrammet

På VVS- och fastighetsprogrammet får du en grundläggande utbildning för arbete med installation, drift och underhåll inom VVS- eller fastighetsbranschen. På programmet blandas teoretiska kunskaper med praktiska. Efter gymnasiet kan du till exempel jobba som VVS-montör, fastighetsskötare eller ventilationsmontör. Till år 2 väljer du inriktning.

YouTube Visningbild

Här lär du dig att arbeta praktiskt med service, underhåll, installation, drift och produktion inom VVS och fastighet. En viktig del av utbildningen är att förstå och arbeta efter ritningar och kopplingsscheman, säkerhetsbestämmelser och kvalitetsmedvetenhet. Du lär dig dessutom att använda energi så effektivt och miljövänligt som möjligt. Inom utbildningen får du utveckla dina tekniska färdigheter, din förmåga att planera och utvärdera samt din förmåga att kommunicera och dokumentera.

Den tekniska utvecklingen inom yrkesområdet är i ständig förändring och därför bör man i branschen vara flexibel och ha en bred teknisk kunskapsbas. Idag ser branschen dessutom din kapacitet att arbeta i lag, din flexibilitet och din problemlösningsförmåga som en viktig del av det dagliga arbetet. För att få stöd i dina studier har du tillgång till ett eget digitalt verktyg under utbildningen.

VVS-montör - skolförlagd med APL

Om du väljer inriktning VVS-montör är utbildningen skolförlagd med 17 veckors APL på en arbetsplats. Det krävs att du under gymnasietiden gör dig själv anställningsbar för att ha möjligheten att gå vidare som VVS-lärling efter din utbildning på gymnasiet. Att vara VVS-lärling innebär att du fortsätter att utbilda dig inom ditt yrkesområde på en arbetsplats för att bli certifierad. Lärlingstiden är på 2 år.

Fastighetsskötare - gymnasial lärling

Om du väljer inriktning fastighet är utbildning förlagd både i skolan och ute på en arbetsplats. Du läser i skolan hela år 1. I år 2 och år 3 läser du i skolan två dagar och är ute på en arbetsplats tre dagar i veckan. Företaget ger dig alltså kunskaper som kursplaner från Skolverket kräver. För att arbeta som fastighetsskötare krävs ingen eftergymnasial utbildning. Det som krävs är att du gör dig själv anställningsbar. Du kan börja arbeta direkt efter avslutad gymnasieutbildning.

Ventilationsmontör - gymnasial lärling

Om du väljer inriktning ventilationsmontör är utbildningen förlagd både i skolan och ute på en arbetsplats. Du läser i skolan hela år 1. I år 2 och 3 läser du i skolan två dagar och är ute på arbetsplatsen tre dagar i veckan. Företaget ger dig alltså de kunskaper som kursplaner från Skolverket kräver. För att bli certifierad ventilationsmontör krävs en eftergymnasial lärlingstid. Du gör dig själv anställningsbar.

Behörighet för högre studier

VVS- och fastighetsprogrammet är ett yrkesprogram, men du kan läsa till kurser för att få grundläggande behörighet för högre studier. Detta gäller oavsett vilken inriktning du väljer.

Du kan genom utbildningen bli behörig till yrkeshögskola. Via yrkeshögskola kan du senare vidareutbilda dig till exempelvis fastighetstekniker, fastighetsingenjör och VVS-ingenjör. Du som vill läsa vidare på högskolenivå kan under gymnasieutbildningen skaffa dig grundläggande behörighet genom att välja till de kurser som krävs. Det finns även möjlighet att läsa särskild behörighet, exempelvis Matematik 2a, genom strategiska val.

YouTube Visningbild

Relaterade dokument

Kontakter

Senast uppdaterad: 7 februari 2023