Gymnasial lärlingsutbildning

Gymnasial lärling innebär att du lär dig ett yrke och tillbringar minst halva utbildningen på en eller fler arbetsplatser, där en handledare hela tiden följer dina framsteg och hjälper dig framåt. Du får en unik möjlighet att lära dig ett yrke genom att kombinera studier på en arbetsplats med studier i skolan! Utbildningen leder till samma yrkesexamen som ett skolförlagt yrkesprogram.

Att vara lärling är ett alternativt sätt att läsa ett yrkesprogram. Största skillnaden mellan en lärlingsutbildning och en skolförlagd utbildning är att du, som lärling, parallellt med dina studier är en del av ett arbetslag på en arbetsplats. På din lärlingsplats får du en handledare och tillsammans med denne gör du det mesta av din yrkesutbildning ute i arbetslivet. Din yrkeslärare på skolan har hela tiden nära kontakt med dig och din handledare på företaget och tillsammans sätter ni ihop din utbildning på bästa sätt. På skolan har du också en mentor som hjälper dig med din studieplan och dina mål med utbildningen. Att vara lärling innebär mycket goda möjligheter till att få jobb direkt efter gymnasieskolan.

När du läser som lärling följer du programmets poängplan. Första året läser du tillsammans med dina klasskamrater på skolan. Från årkurs två studerar du två dagar i veckan på skolan och de övriga tre är du på en arbetsplats. Under de skolförlagda dagarna har du gymnasiegemensamma ämnen samt yrkesteori. Din arbetsplatsförlagda del av utbildningen ger dig gymnasiepoäng och betygsätts.

Att vara lärling ställer stora krav och det är mycket upp till dig själv att visa vad du går för. Att dela upp studierna på skola och arbete betyder att du kommer att vistas i två helt skilda världar, vilket är både roligt och spännande. Men det kräver också att du är både motiverad och ansvarstagande som person. För att du ska lyckas med en lärlingsutbildning, bör du vara noggrann och kunna arbeta självständigt. Du måste ta ett stort personligt ansvar både för de teoretiska studierna och för yrkesutbildningen.

Illustration över år 1 till 3 på lärningsutbildningen

Du som läser en lärlingsutbildning kan söka extra ekonomisk ersättning, som ska täcka extra kostnader för måltider och resor. Summan är för närvarande 1 000 kronor och ges i 9 månader per år.

Yrkesprogram som kan kombineras med lärlingsutbildning


Kungsmadskolan

  • Bygg- och anläggningsprogrammet
  • Fordons- och transportprogrammet
  • Försäljnings- och serviceprogrammet
  • Industritekniska programmet
  • Restaurang- och livsmedelsprogrammet

Teknikum

  • Barn- och fritidsprogrammet
  • El- och energiprogrammet

Gymnasial lärlingsutbildning med anställning

På vissa program/inriktningar finns det möjlighet att söka till en gymnasial lärlingsanställning (GLA).

Som Svensk Gymnasielärling är du anställd av ett företag med lön samtidigt som du studerar.
Mer information om denna form av lärlingsutbildning på webbplatsen för Svensk gymnasielärling Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Relaterade länkar

Kontakter

Senast uppdaterad: 3 januari 2024