Betyg och bedömning

Gymnasieskolan har en sexgradig betygsskala från A till F med fem godkända och ett icke godkänt betygssteg.

Betygsskalan från A-F gäller för elever som började i gymnasieskolan HT 2011 eller senare. Elever som började före HT 2011 följder den tidigare betygsskalan.

Kunskapskrav

Nationella kunskapskrav finns för betygen E, C och A. Kunskapskraven innehåller för varje nivå en fullständig beskrivning av vad som krävs. En elev som uppfyller lägsta godtagbara kunskapskrav i sin helhet får betyget E. Betyget C får en elev om kunskapskraven för C är uppfyllda i sin helhet och betyget A om kunskapskraven för A är uppfyllda i sin helhet. Om en elev inte når kunskapskraven för E, får eleven betyget F.

Streck

När det saknas bedömningsunderlag för en elevs kunskaper på grund av mycket stor frånvaro ges ett streck istället för betyg. En kurs där en elev fått ett streck kan inte ingå i en gymnasieexamen.

Till övervägande del

Betygen D och B speglar en kunskapsutveckling på väg mot nästa steg. Exempelvis får en elev som uppfyller kunskapskraven för E och till övervägande del kunskapskraven för C, betyget D. Bedömningen av "till övervägande del" är en kvalificerad pedagogisk bedömning som måste göras individuellt för varje elev.

Kontakter

Senast uppdaterad: 7 december 2021