Rutiner för klagomål och förslag

Här hittar du information om hur du kan förmedla förbättringsförslag och klagomål.

Klagomål

Om du vill klaga på något som har att göra med själva utbildningen ska skolan utreda och ha rutiner för att ta hand om ditt klagomål. Alla klagomål dokumenteras.

I första hand ska du vända dig till din mentor och därefter till din rektor. Är du fortfarande inte nöjd kan du genom mail till utbildningsnamnden@vaxjo.se skriva ner vad du vill klaga på så kommer en tjänsteman att ta kontakt med dig.

Skolinspektionen är alla skolors tillsynsmyndighet och dit kan man göra en anmälan via telefon 08-586 080 00, brev: Box 23069, 104 35 Stockholm eller mejla:
skolinspektionen@skolinspektionen.se

Förbättringsförslag

Har du förslag på hur vi kan förbättra vår verksamhet? Då kan du skicka in förslag direkt till Teknikums skolledning!Lämna ditt förslaget via nedanstående formulär. Ditt svar kommer att gå direkt till samtliga medlemmar i Teknikums skolledning. Skriv utförligt.

Kontakter

 • Teknikum

  0470-419 00

  teknikum@vaxjo.se

  Besöksadress

  Besöksadress

  Gamla Norrvägen 6-8, Växjö

  Postadress

  Postadress

  Växjö kommun

  Teknikum

  Gamla Norrvägen 6-8

  352 43 Växjö

Senast uppdaterad: 26 april 2024