Ordningsregler med mera

Skolan är arbetsplats för dig och många andra. Självklart gäller det därför att visa varandra hänsyn och tillsammans skapa ett bra arbetsklimat. Det ansvaret delar du med alla andra på skolan.

Ordningsregler

Teknikums ordningsregler , 425 kB. ska följas av samtliga elever.

Försenad lärare/inställda lektioner

Om en lärare inte har kommit till lektionen inom fem minuter skall någon i klassen gå till receptionen för att få besked om vad som hänt. Under tiden ska klassen vänta kvar vid lektionssalen.

Digital kommunikation

Via skolans lärplattform och skolmail, som du som elev får tillgång till när du börjar på Teknikum, når du viktig information som rör dina studier. Det är viktigt att du som elev läser din mail dagligen och håller dig uppdaterad kring information som delas i lärplattformen.

Du ansvarar personligen för att dina inloggningsuppgifter inte hamnar i orätta händer. Du kommer få utbildning i våra plattformar, studieteknik och informationssäkerhet när du börjar hos oss

Läromedel

Du får låna läromedel till dina kurser. Dessa kan vara både digitala och analoga. Du ansvarar för att hålla reda på, vara rädd om och ta med dig relevant material till alla dina lektioner. Vid kursers slut ska läromedel lämnas tillbaka i gott skick.

Trafik

Cykel, moped, motorcykel och bil parkeras på särskilda platser intill skolan. Detta för att räddningsfordon ska kunna komma fram om det händer något på skolan.

Allergier

Teknikum ska vara nötfri. Till skolan får du inte ta med produkter som innehåller nötter, jordnötter eller sesamfrö. Undvik också att använda parfyrmer eller hudvårdsprodukter med starka dofter då det finns elever som är överkänsliga mot detta.

Säkerhetsanordningar

Det är viktigt att du känner till skolans utrymningsplaner. De finns uppsatta i varje klassrum. Att brandmaterial och säkerhetsanordningar fungerar är också viktigt, både för dig själv och för andra. Skadegörelse på säkerhetsmaterial är straffbart.

Krisgrupp

Som hjälp och stöd vid kris, olyckor eller andra allvarliga händelser finns skolans krisgrupp. I den ingår skolledningen, representanter för elevhälsan och skyddsombud

Om du inte sköter dig...

Om du uppträder olämpligt och bryter mot skolans ordningsregler kommer skolpersonal/mentor att prata med dig och, om du är omyndig, din vårdnadshavare.

Vid fortsatt olämpligt beteende kan det bli aktuellt med ytterligare disciplinära åtgärder som varning, omplacering eller avstängning. Rektor kan fatta beslut om omedelbar avstängning under tiden utredning sker och fram tills dess att utbildningsnämnden har prövat beslutet enligt Skollagen kap §17-21.

Kontakter

 • Teknikum

  0470-419 00

  teknikum@vaxjo.se

  Besöksadress

  Besöksadress

  Gamla Norrvägen 6-8, Växjö

  Postadress

  Postadress

  Växjö kommun

  Teknikum

  Gamla Norrvägen 6-8

  352 43 Växjö

Senast uppdaterad: 26 april 2024