Skärpta råd för att begränsa smittspridningen i Kronoberg

Från 5 november till 13 december gäller allmänna skärpta råd i Växjö kommun och Kronobergs län.

Stäng meddelande

Individuellt valt ämne

Det individuella valet ingår i poängplanen för alla utbildningar i gymnasieskolan. Det syftar till att varje elev skall kunna välja kurser efter eget intresse.

Du kan genom det individuella valet bredda din utbildning eller fördjupa dig inom något intresse.

I kurskatalogen för det individuella valet 2020/2021 finns urvalet av kurser som du kan välja mellan. Vilka kurser som verkligen kommer att starta beror om det är tillräckligt många elever som sökt kursen, om lokaler och utrustning finns tillgängliga och om det finns tillräckligt antal lärare/behöriga lärare i ämnet. 

Kurser som läses i det individuella valet betygssätts som all annan undervisning.

Det individuella valet i Växjö samordnas mellan de kommunala gymnasieskolorna. Vissa kurser anordnas på flera skolor, andra bara på en. Du måste vara beredd att gå till en annan skola för ditt individuella val.

Skolorna kommer att planera sin verksamhet med ledning av de val som eleverna gör. Byte av individuellt valda kurser kan därför inte ske under läsåret.

Observera!

  • Du kan inte som individuellt val välja någon kurs som ingår obligatoriskt i din utbildning.
  • Om du avbryter en individuellt vald kurs riskerar du att inte få fullt studieprogram. Som avbrott räknas frånvaro med ogiltig orsak under de tre första lektionstillfällena.

Kursutbudet hittar du som PDF-format längst ner på sidan

Hur gör jag?

  • Logga in i Dexter/Skolportalen och klicka på ”Du har val att göra”
  • Kolla gärna din studieplan innan du väljer och kolla så du inte har kursen redan eller att du uppfyller kunskapskraven som krävs för vissa kurser i det Individuella valet.
  • Gör dina val och spara.
  • Du kan när som helst gå in och ändra dessa fram tom den 10 februari 2020.

Har du frågor om dina val kontakta din SYV så får du hjälp.

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 20 januari 2020