Sammanträdestider, utbildningsnämnden

Utbildningsnämndens sammanträden är öppna för allmänheten. Sammanträdena inleds med allmänhetens frågestund högst 30 minuter. Välkomna! Ärenden som gäller myndighetsutövning är inte offentliga och åhörare får lämna sammanträdet när dessa ska behandlas. 

Tid och plats för sammanträden 2022

 • 2 februari, klockan 14.00.
  Digitalt möte via Teams.
 • 2 mars, klockan 14.00.
  Växjö kommunhus, Växjösalen, Norra Järnvägsgatan 7, plan 3, Växjö
 • 30 mars, klockan 14.00.
  Växjö kommunhus, Växjösalen, Norra Järnvägsgatan 7, plan 3, Växjö
 • 4 maj, klockan 14.00.
  Växjö kommunhus, Växjösalen, Norra Järnvägsgatan 7, plan 3, Växjö
 • 8 juni, klockan 14.00.
  Växjö kommunhus, Växjösalen, Norra Järnvägsgatan 7, plan 3, Växjö
 • 7 september, klockan 14.00.
  Växjö kommunhus, Växjösalen, Norra Järnvägsgatan 7, plan 3, Växjö
 • 19 oktober, Observera tiden, klockan 09.00.
  Växjö kommunhus, Växjösalen, Norra Järnvägsgatan 7, plan 3, Växjö
 • 16 november, klockan 14.00.
  Växjö kommunhus, Växjösalen, Norra Järnvägsgatan 7, plan 3, Växjö
 • 14 december, klockan 14.00.
  Växjö kommunhus, Växjösalen, Norra Järnvägsgatan 7, plan 3, Växjö
Senast uppdaterad: 28 januari 2022