Protokoll, föredragningslista och kallelse, utbildningsnämnden

Här finns information om aktuellt möte i utbildningsnämnden.

Tid: Onsdag den 8 juni 2022, klockan 14.00
Plats: Växjösalen, Växjö kommunhus, Norra Järnvägsgatan 7 i Växjö

Förteckning över utbildningsnämndens ärenden 2022-06-08

 1. Val av justerare
 2. Fastställande av dagordning
 3. Utdelning personalstipendier
 4. Allmänhetens frågestund
 5. Information: Förvaltningsaktuellt eller annat
 6. Information: Sommaraktiviteter och information om sommarskola
 7. Information: Tillsynsgranskningar/insyn
 8. Information: Ekonomiläget
 9. Information: Förvaltningsaktuellt och information från ledamöterna
 10. Beslutsärende: Medborgarförslag, maskulint självansvar
 11. Beslutsärende: Yttrande till revisorerna, likvärdig skola
 12. Beslutsärende: Yttrande till revisorerna, granskning av arbetet mot att förebygga missbruk och kriminalitet
 13. Beslutsärende: Upphandling lärplattform förskola
 14. Beslutsärende: Riktlinje fritidshem
 15. Beslutsärende: Riktlinje förskola och pedagogisk omsorg
 16. Beslutsärende: Ansökan om godkännande förskola, Hovshaga, Norlandia
 17. Beslutsärende: Ansökan om godkännande förskola, Telestadshöjden, Norlandia
 18. Beslutsärende: Omfördelning av resurser och tilläggsbelopp
 19. Information: Furutåskolan, fastighet
 20. Beslutsärende: Lokalärende-Gemla förskola
 21. Beslutsärende: Revidering, regler placering
 22. Beslutsärende: Krigsplacering av utbildningsnämndens personal
 23. Information: Handlingar för kännedom
 24. Information: Redovisning av delegationsbeslut
 25. Övriga frågor
 26. Information: Redovisning av elevärenden

Protokoll

Protokollen finns tillgängliga tidigast sju dagar efter att sammanträdet ägt rum. Originalen förvaras på utbildningsförvaltningens förvaltningskontor.

Protokoll från tidigare sammanträden finner du under rubriken relaterade dokument.

Senast uppdaterad: 28 juni 2022