Utbildningsförvaltningen

Utbildningsförvaltningen ansvarar för förskola, pedagogisk omsorg, förskoleklass, grundskola, grundsärskola, fritidshem, gymnasieskola och gymnasiesärskola. Dessutom ingår fritidsgårdsverksamhet, kulturskola och skolbiblioteksforum. 

Utbildningsförvaltningens arbete leds av förvaltningschef Anders Elingfors som ansvarar för kontorets interna arbete och utveckling.

Kontaktuppgifter

Telefon: 0470-410 00
E-post: utbildningsforvaltningen@vaxjo.se 

Förvaltningschef

Anders Elingfors, anders.elingfors@vaxjo.se

Avdelningschef personal och kompetensförsörjning

Johan Arvung, johan.arvung@vaxjo.se

Avdelningschef utveckling och kommunikation

Jessica Karlsson, jessica.karlsson2@vaxjo.se

Avdelningschef likvärdighet och analys

Marit Persson, Marit.Persson@vaxjo.se

Områdeschefer

Områdeschef gymnasiet 

Christian Sandahl christian.sandahl@vaxjo.se

Områdeschef norra 

Caroline Hedenbergh caroline.hedenbergh@vaxjo.se

Områdeschef södra

Henrick Caesar, henrick.caesar@vaxjo.se

Områdeschef västra 

Anders Tjäder anders.tjader@vaxjo.se

Områdeschef östra

Gunilla Gustafson gunilla.gustafson@vaxjo.se

För att komma i kontakt med ovanstående personer eller medarbetarna på avdelningarna, kontakta kontaktcenter nedan.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 23 juni 2020
Politik och demokrati